GGZ Academy

De GGZ.Academy maakt kennis toegankelijk via deskundigheidsontwikkeling door bij- en nascholing voor GGZ professionals. Veel van het gepubliceerde aanbod is tevens incompany te boeken.

De GGZ.Academy is een merk van de Logavak Opleidingsgroep BV. Deze is aangesloten bij het CRKBO en de branche-organisatie NRTO voor particuliere opleiders. Het aanbod van de GGZ.Academy baseert zich op de Algemene Voorwaarden en regelingen van Logavak.

Certificering en accreditatie
Bij iedere met goed gevolg gevolgde opleiding ontvangt u als cursist een certificaat van de Logavak Opleidingsgroep BV. Voor bij- en nascholing bij geregistreerde beroepen zal zoveel als mogelijk en wenselijk accreditatie worden verworven bij de specifieke registers.

Algemene Voorwaarden
Alle overeenkomsten en uitvoeringskwesties zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden.

Klachtenprocedure
Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over Logavak Opleidingsgroep BV, dan kunt u een klacht indienen volgens onze klachtenprocedure (PDF).