Leergang autismespectrumstoornissen

Cursusduur: 5 dagen (9.00-16.15u)
Studiebelasting: 42 uur (Literatuur)
Niveau: hbo+
Docenten: dr. Martine F. Delfos
Deelnameprijs : 1.590,00
Incompany aanvraag
Het doel van deze leergang is om u kennis te laten verwerven en gevoelig te maken voor wat autisme in al zijn facetten inhoudt. Hierdoor kunt u direct handelen in de dagelijkse praktijk.

Met betrekking tot autisme bestaan verschillende theorieën: de theory-of-mind, de theorie van de centrale coherentie en de theorie van de planning and executive function. Ieder van deze theorieën verklaart een aspect van autisme. Omdat blijkt dat het niet gaat om één plaats in de hersenen waar het anders functioneert met autisme, maar om een anders functioneren van de hersenen als geheel is het nodig om een omvattender kader te bieden. De theorie van het socioschema tracht dat te bieden. Een omvattend kader waarin alle verschillende aspecten van autisme een plaats vinden, van het moeilijk in kunnen schatten van sociale interactie tot en met obsessies. Dit model tracht autisme van binnen uit te begrijpen en biedt handvatten voor diagnostiek en behandeling, maar vooral de dagelijkse praktijk van de opvoeding. In de theorie van het socioschema worden autismespectrumstoornissen geplaatst in een ontwikkelingsperspectief. Het gaat uit van een versnelde en vertraagde ontwikkeling tegelijk.

Ieder mens met autisme vertoont een regenboog aan mentale leeftijden door de dag heen: de MAS1P, Mental Age Spectrum within 1 Person. Het is niet eenvoudig om alle leeftijden die door de dag heen zich voordoen te onderscheiden en daar het juiste opvoedingsantwoord op te geven.

Er is aandacht voor de DSM-5 en diens problemen en voor het QAP, Quasi Autistisch Patroon. Het maken van het onderscheid aanleg-omgeving bij de ontwikkeling van autisme van groot belang. Het maken van dit onderscheid heeft belangrijke gevolgen voor de hulp en opvoeding. Is een problematiek aanleg-gestuurd, dan zal men meer gericht moeten zijn op een leren omgaan met de problematiek. Is het daarentegen meer omgeving-gestuurd, dan zal de men meer gericht kunnen zijn op het wegnemen van de belemmering die het gedrag in stand houdt. Het heeft directe consequenties voor het praktisch handelen met mensen met autisme.Werkvorm
De leergang bestaat uit 10 dagdelen van 3 uur, verdeeld over vijf dagen. Deze dagdelen worden gebruikt om de stof te verdiepen en er mee vertrouwd te raken. Uitgangspunt is dat een van de boeken (Autisme vanuit ontwikkelingsperspectief) van te voren gelezen is. Het huiswerk bestaat uit het lezen van het materiaal en uit het oefenen van de theorie in de eigen leef- en werksituatie aan de hand van eenvoudige opdrachten. Het is niet de bedoeling stress te veroorzaken bij deelnemers, maar volledige participatie in luisteren, denken en deelnemen mogelijk te maken! Geen rollenspelen. Het zijn interactieve colleges waar casussen ingebracht kunnen worden en de koppeling vanuit wetenschap naar de praktijk de rode draad is.

Het doel is dat mensen meer inzicht krijgen en vooral er mee aan de slag kunnen gaan in hun dagelijkse leven en de dagelijkse praktijk.

Programma

Onderdelen in het programma omvatten onder andere de volgende onderwerpen:

 • Algemeen: aanleg versus omgeving, consequenties voor autisme. 
 • Opdracht: Observeer om je heen. Bekijk gedrag vanuit het perspectief aanleg versus omgeving.
 • Autistische stoornissen, het socioschema en de TOM. 
 • Opdracht: Onderzoek de ik-anderdifferentiatie van mensen om je heen met betrekking tot één, beperkt onderwerp.
 • Gespreksvoering met mensen met een autistische stoornis. 
 • Opdracht: Oefen specifiek doorvragen met een kind tussen 6 tot 8 jaar.
 • Sociale vaardigheden en Theory-of-mind. 
 • Opdracht: Observeer bij een kind zijn of haar sociale vaardigheden bij het binnenkomen in een nieuwe situatie.
 • Weerstand tegen verandering. 
 • Opdracht: Observeer weerstand tegen 'moeten' bij een puber en een volwassene.
 • Angst, obsessies en rituelen. 
 • Opdracht: Observeer of er rituelen in gedrag te ontdekken zijn bij een persoon/kind die angstbezwerend werken.
 • Agressie. 
 • Opdracht: Observeer de functie van agressie als angstbezwerend.
 • Sociale angst. 
 • Opdracht: Observeer het gevolg van veiligheid bieden bij sociale angst.

Doelgroep

Deze leergang is bestemd voor professionals die werkzaam zijn met mensen met autismespectrumstoornissen en voor ouders en begeleiders van kinderen met een autismespectrumstoornis.

Voor zorgverleners bestaat de mogelijkheid om deze leergang te vergoeden vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB). De leergang moet dan wel een directe relatie hebben met de beperking van de budgethouder. Neem voor meer informatie en goedkeuring contact op met uw zorgkantoor. 


Vooropleiding

HBO+ werk- en denkniveau

Leerdoelen

 • Inzicht in de verschillende theorieën met betrekking tot autisme
 • Inzicht in de verschillende aspecten van autistisch gedrag en de bronnen ervan
 • Inzicht in de verschillende mentale leeftijden
 • Vaardigheid in het omgaan met mensen met autismespectrumstoornissen
 • Handvatten voor de dagelijkse praktijk
 • Literatuur

  De volgende uitgaven (twv € 93,-) zijn bij de deelnameprijs inbegrepen: 

  Een digitale reader met artikelen.
  Boek Autisme als atypische ontwikkeling. De kenmerken in de mens als geheel. Delfos, M.F. (1e druk 2021 komt eind september uit) Amsterdam: Uitgeverij SWP.
  Boek Een vreemde wereld. Over het autismespectrum (ASS). Voor ouders, partner, hulpverleners en de mensen zelf. Delfos, M. F. (10e herziene druk 2018) Amsterdam: Uitgeverij SWP.
  Boek Autisme ontrafelenDelfos, M. F. (2e druk 2019) Amsterdam: Uitgeverij SWP.

  Deze literatuur dient voor aanvang van de leergang gelezen te zijn, waardoor de leergang vruchtbaar gemaakt kan worden.

  Accreditatie

  Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

  Accreditatie voor deze leergang moet opnieuw aangevraagd worden.

  Ter info en voorbeeld:
  Eerdere aangevraagde accreditatie was goedgekeurd voor:

  • Registerplein (ID nummer: 401725) en levert 111 registerpunten op voor geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen.
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) (ID nummer: 401725) voor 7,5 punten voor diagnostiek; 7,5 punten voor behandeling en 30 punten voor herregistratie.
  • SKJeugd (ID nummer SKJ209196) voor 45 punten
  • V&VN (ID nummer: 385651) voor 30 punten in de categorie Scholing Algemeen.

  Klantervaringen

  Deze leergang wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,6!
  ?

  Reviews:

  'Heel erg goed. De dagen vlogen voorbij en ik heb erg veel kennis opgedaan.'

  'Leerzaam, bouwstenen waar ik de rest van mijn leven mee verder kan.'

  'Prettig laagdrempelig interessant vernieuwend leerzaam lang herhaling (positief)'

  'Inspirerend'

  Voorwaarden

  Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


  Aanvullend

  Bij de deelnameprijs zijn koffie/thee en een lunch inbegrepen.