Expertise in ouderschap (Praktijkmodule)

Cursusduur: 1 dag
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Docenten: José Koster
Deelnameprijs : 595,00
Incompany aanvraag
Omgaan met emoties tijdens oudercontacten en begrenzen van gedrag.

Tijdens de basis- en verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap is een theoretisch kader over ouderschap aangeboden, waardoor beroepskrachten zich beter uitgerust voelen om de aansluiting met de ouder niet te verliezen. Zij weten op welke factoren zij zich kunnen richten om de ouder te helpen de balans te (her)vinden in hun, soms zeer zware, dagelijkse opvoedtaak. Ook is gekeken naar processen die zich tijdens de communicatie met ouders ‘onder water’ afspelen, ofwel overdrachtsprocessen. Deze processen zijn krachtig aanwezig: voor je het weet lopen de emoties hoog op en raak je verstrikt in een ingewikkelde communicatie dynamiek. Om hiermee om te kunnen gaan, helpt het om zicht te hebben op al deze deze processen en handvatten te hebben om steeds de verbinding te hervinden. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

Tijdens deze praktijkmodule gaan deelnemers o.l.v. José Koster met een trainingsacteur aan de slag. Met behulp van de eerder verkregen inzichten, handvatten én direct toepasbare nieuwe theorie, zal worden geoefend met casuïstiek van de deelnemers in een simulatie met de trainingsacteur.
 
Het oefenen met de trainingsacteur wordt rustig opgebouwd en vind plaats in een veilig oefenklimaat. Het is gericht op succeservaringen waardoor deelnemers nieuwe positieve ervaringen en zelfvertrouwen opdoen waardoor zij ook daadwerkelijk nieuwe dingen in de praktijk durven toe te passen. 

De Leergang Expertise in Ouderschap is opgebouwd uit drie modules:
Module 1: Basismodule Expertise in Ouderschap: De ouder-begeleidende positie 
Module 2: Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap: Buffers als sleutelfactoren bij krachtig ouderschap
Module 3: Praktijkmodule Expertise in Ouderschap: Omgaan met emoties tijdens oudercontacten en begrenzen van gedrag.

Let op! De basismodule moet gevolgd zijn, alvorens de verdiepingsmodule of praktijkmodule kan worden gevolgd.

Programma


9.15 - 9.30 uur

Inloop met koffie en thee

9.30 - 10:00

Welkom & Kennismaken & Inleiding inhoud pratijkmodule

10:00 - 10:30

Angst versus Autonomie

10:30 - 11:00

ervaringsoefeningen rondom angst en autonomie

11.00 - 11.15 uur

Pauze

11.15 - 12.30 uur

Omgaan met emoties en Begrenzen van gedrag + oefenen

12.30 - 13.15 uur

Lunch

13.15 - 14.45 uur

Agressie of emotie? Het ABCD model  + oefenen met actrice

14.45 - 15.00 uur

Pauze

15.00 - 16.15 uur

Toepassen behandelde theorie op eigen casuïstiek m.b.v. actrice

16.15 - 16.30 uur

Afronding en evaluatie

16.30 uur

Afsluiting

Doelgroep

De Praktijkmodule Expertise in Ouderschap is bedoeld voor sociale professionals die met ouders werken en die de basismodule en/of de verdiepingsmodule Expertise in ouderschap hebben gevolgd. 


Vooropleiding

De deelnemer moet eerder de Basismodule en/of de Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap hebben gevolgd.

Leerdoelen

De volgende leerdoelen worden behaald:

Kennis over het verschil tussen de werking van angst of autonomie in de communicatie

  • De deelnemers ontwikkelen door ervaringsoefeningen bewustwording over hoe zij angst en autonomie bij zichzelf in hun lijf kunnen herkennen.
  • Zij krijgen inzicht in de verschillende effecten op hun handeling. 
  • De deelnemers ontwikkelen tools om van angst naar autonomie over te stappen tijdens een lastig contact met ouders. 
 
Grenzen stellen:
  • De deelnemers doen kennis op over het onderscheid tussen verschillende soorten grenzen en kunnen deze herkennen. Grenzen die hierbij behandeld worden, zijn: fysieke grenzen, psychische grenzen en tijdsgrenzen.
  • Ze kunnen op een functionele manier, vanuit autonomie een grensoverschrijding herkennen en hun grens aangeven. 
 
Herkennen van het verschil tussen - en adequaat reageren op emotioneel en agressief
gedrag op grond van met ABCD model zodat er een functioneel gesprek ontstaat.

  • ABCD gedrag herkennen 
  • Kunnen ombuigen van A en B gedrag 
  • Kunnen ombuigen van C gedrag en grenzen stellen aan agressie of aanhoudend gedrag 

Accreditatie

Accreditatie voor de Basismodule Expertise in Ouderschap is toegekend door het SKJ (ID: SKJ204968) voor 10,50 punten.
Deelname aan de Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap levert 10,50 punten op (ID: SKJ204968).
Deelname aan de Praktijkmodule Expertise in Ouderschap levert 8,25 punten op bij SKJ (ID: SKJ203599)

Voor meer informatie over de mogelijkheden van accreditatie kunt u contact opnemen met info@logavak.nl

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Het maximum aantal deelnemers is 14.