Leergang Expertise in Ouderschap (3 dagen)

Cursusduur: 3 dagen
Studiebelasting: ± 30 uur
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Docenten: José Koster
Deelnameprijs : 1.245,00
Incompany aanvraag
Leergang Expertise in Ouderschap
Veel beroepskrachten die werkzaam zijn met kinderen in bijvoorbeeld onderwijs en (geestelijke) gezondheidszorg ervaren moeilijkheden in de contacten met ouders. Het blijkt vaak niet eenvoudig om tot een goede samenwerkingsrelatie te komen met ouders, hoe zeer beroepskrachten ook hun best doen. Wat beweegt een ouder om soms zó onbegrijpelijk te reageren, of niet mee te willen werken aan datgene wat voor het kind toch zo nodig is?
 
Communicatievaardigheden alleen blijken niet genoeg. Kennis over ouderschap is een belangrijke aanvulling die nodig is, om echt te kunnen begrijpen wat de ouder beweegt om zich soms onbegrijpelijk, onbenaderbaar of emotioneel te gedragen.
 
Deze leergang is opgebouwd uit drie modules:
Iedere module duurt één dag. Module 1: Basismodule Expertise in Ouderschap
Hoe kun je naast het kind-perspectief ook het ouder-perspectief innemen? Wat is eigenlijk het verschil en hoe essentieel is dat?
Tijdens de basismodule wordt een theoretisch kader over ouderschap aangeboden waardoor beroepskrachten zich beter uitgerust zullen voelen om de aansluiting met de ouder niet te verliezen. We bespreken aannames over ouderschap die helpen om de ‘Ouderbegeleidende positie’ aan te nemen en we kijken naar de heersende sociale en persoonlijke perspectieven op ouderschap.
 
Deze module legt de basis om in de beroepspraktijk het ouderperspectief te herkennen en geeft handvatten om daar waar het lastig wordt terug te keren naar de ouder begeleidende positie en in verbinding te blijven met de ouder.

Module 2: Verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap
Deze verdiepingsmodule gaat dieper in op de theorie en behandelt het denkschema met bufferprocessen. ‘Buffers’ zijn, volgens Alice van der Pas de factoren die bijdragen aan de groei of stagnering van ouderschap. Ze ‘Bufferen’ de ‘ouderlijke werkvloer’ (het opvoedgebeuren) tegen zware omstandigheden. De 'Buffers' vormen het veerkrachtsysteem. Kennis over deze factoren biedt inzicht in wat een beroepskracht in zorg, welzijn en onderwijs kan doen om ouders, zelfs in de soms minimale tijd die beschikbaar is, te kunnen helpen bij het (her-)vinden van hun kracht. Dit draagt bij aan een betere samenwerking en dit is altijd in het belang van het kind.
 
Tijdens deze module zal deze theorie worden gekoppeld aan de theorie van de basismodule. Hoe bespreek je vanuit de ‘Ouderbegeleidende Positie’ de bufferprocessen en wat is daarvan de meerwaarde? Er zal voldoende ruimte zijn voor het uitwisselen van ervaringen en het behandelen van casussen uit de praktijk van de deelnemers.

Module 3: Praktijkmodule Expertise in Ouderschap
Tijdens de basis- en verdiepingsmodule Expertise in Ouderschap is een theoretisch kader over ouderschap aangeboden, waardoor beroepskrachten zich beter uitgerust voelen om de aansluiting met de ouder niet te verliezen. Zij weten op welke factoren zij zich kunnen richten om de ouder te helpen de balans te (her)vinden in hun, soms zeer zware, dagelijkse opvoedtaak. Ook is gekeken naar processen die zich tijdens de communicatie met ouders ‘onder water’ afspelen, ofwel overdrachtsprocessen. Deze processen zijn krachtig aanwezig: voor je het weet lopen de emoties hoog op en raak je verstrikt in een ingewikkelde communicatie dynamiek. Om hiermee om te kunnen gaan, helpt het om zicht te hebben op al deze deze processen en handvatten te hebben om steeds de verbinding te hervinden. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

Tijdens deze praktijkmodule gaan deelnemers o.l.v. José Koster met een trainingsacteur aan de slag. Met behulp van de eerder verkregen inzichten, handvatten én direct toepasbare nieuwe theorie, zal worden geoefend met casuïstiek van de deelnemers in een simulatie met de trainingsacteur. Programma

In de modules komen onderstaande onderwerpen aan bod:

Basismodule

 • Theorie over ouderschap
 • Aannames over ouderschap
 • Praktische oefening
Verdiepingsmodule
 • Verdieping onderwerpen basismodule
 • Denkschema Bufferprocessen
 • Nieuwe kennis toepassen op eigen casuïstiek
 • Vertaalslag naar eigen werksituatie
Praktijkmodule
 • Kennis over het verschil tussen de werking van angst of autonomie in de communicatie 
 • Grenzen stellen
 • Herkennen van het verschil tussen - en adequaat reageren op emotioneel en agressief gedrag op grond van met ABCD model zodat er een functioneel gesprek ontstaat
 • Oefenen met trainingsacteur aan de hand van casuïstiek

Doelgroep

De Leergang Expertise in ouderschap is bedoeld voor alle beroepskrachten die met ouders werken, of met kinderen en daardoor automatisch met ouders te maken hebben. Dit zijn bijvoorbeeld leerkrachten, beleidsmakers, programmaontwikkelaars, schooldirecteuren, (jeugd-)hulpverleners, maatschappelijk werkers, opvoedondersteuners, pedagogisch medewerkers, (jeugd-) gezondheidsprofessionals en/of preventiewerkers.

Leerdoelen

In deze leergang komen onderstaande leerdoelen en -vragen aan bod:

Basismodule

 • Reflecteren op het verschil tussen oudergericht en kindgericht kijken.
 • Reflecteren op (de eigen beelden op) ouderschap.
 • Kennis opdoen over ouderschap.
 • Kennis toepassen op eigen casuïstiek.
 • Veralgemeniseren leerpunten naar eigen werksituatie

Verdiepingsmodule
 • Het verdiepen van kennis over het ’Denkschema met de Bufferprocessen’ en hoe dit toe te passen binnen zorg, onderwijs en welzijn.
 • Op welke wijze dragen de ‘Buffers’ bij aan de groei of stagnering van ouderschap?
 • Wat is het belang van het denkschema als richtsnoer voor het gesprek over ouderschap?
 • Welke praktische handvatten biedt het Denkschema om ouders in hun kracht te verstevigen en hoe draagt dat bij aan de samenwerking?
 • Kennis toepassen en oefenen op eigen casuïstiek.
 • Veralgemeniseren leerpunten naar eigen werksituatie.
Praktijkmodule
 • De deelnemers ontwikkelen door ervaringsoefeningen bewustwording over hoe zij angst en autonomie bij zichzelf in hun lijf kunnen herkennen.
 • Zij krijgen inzicht in de verschillende effecten op hun handeling. 
 • De deelnemers ontwikkelen tools om van angst naar autonomie over te stappen tijdens een lastig contact met ouders. 
 • De deelnemers doen kennis op over het onderscheid tussen verschillende soorten grenzen en kunnen deze herkennen. Grenzen die hierbij behandeld worden, zijn: fysieke grenzen, psychische grenzen en tijdsgrenzen
 • Ze kunnen op een functionele manier, vanuit autonomie een grensoverschrijding herkennen en hun grens aangeven. 
 • ABCD gedrag herkennen 
 • Kunnen ombuigen van A en B gedrag 
 • Kunnen ombuigen van C gedrag en grenzen stellen aan agressie of aanhoudend gedrag.

Literatuur

Bij deelname aan de leergang Samenwerken met ouders krijgt u de volgende literatuur toegezonden:

Basismodule

Verdiepingsmodule
De literatuur dient voor aanvang van de training gelezen te zijn.

Accreditatie

Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.

Accreditatie voor de Leergang Expertise in Ouderschap (tweedaagse) is toegekend door SKJ (ID: SKJ204968) voor 21 punten. Voor beide modules zijn onder dit ID-nummer 10,50 punten toegekend. 
Accreditatie voor de Praktijkmodule is toegekend door SKJ (ID: SKJ203599) voor 8.25 punten
Deelname aan de gehele leergang (3 dagen) levert dus 29,25 punten op.

Accreditatie kan verder worden aangevraagd bij diverse beroepsgroepen. Accreditatie voor een of meerdere modules is onder andere eerder toegekend geweest bij V&VN en Absg. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met info@logavak.nl.

Klantervaringen

Deze leergang wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,5!


Reviews
'Heel nuttige en prettige training. een must voor een ieder die met ouders werkt.'

'Zeer leerzaam en goed toe te passen in de praktijk. Het heeft me veel inzichten gegeven in het ouderschap en hoe ik daar als professional mee om kan gaan.'

'Heel leerrijk en enthousiast gebracht met veel voorbeelden.'

'Zeer boeiend gebracht, leuke afwisseling theorie en filmpjes. Interactief, veel ervaringen uitwisselen.'

'Veel voorbeelden uit het dagelijkse leven maakt het boeiend.'

'Heel interessante theorie waar je effectief mee aan de slag kan gaan. Ook praktische tips die ik zeker ga delen in mijn team.'

'Fijne start: zichzelf voorstellen, plaats in de organisatie. Nadruk op ‘verbinding’. Veel voorbeelden die bruikbaar zijn. Veel inspraak = fijn!'

'Ik vond het erg fijn dat er zoveel ervaringen gedeeld konden worden en dat hier ruimte voor was, een open sfeer.'

'Verfrissend, indrukwekkend, duidelijk, confronterend.'

'Heel zinvol en aangepast aan de werksituatie.'

'Leerzaam, goed in te zetten in de praktijk, waardevol, eye opener.'

'Super goed! Raakt echt.'

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.