Contextuele interventies in de huisartsenpraktijk - Avondcursus

Cursusduur: 2 avonden (18.15 - 21.45 uur)
Studiebelasting: 13 uur
Niveau: WO werk- en denkniveau
Deelnameprijs : 475,00
Incompany aanvraag
Contextuele huisartsgeneeskunde is een belangrijk onderdeel in de huisartsgeneeskunde. Inzicht in en het kunnen omgaan met de context van de patiënt zijn onmisbare hulpmiddelen voor de huisarts. Patiënten zijn namelijk nooit alleen, maar “brengen hun context mee”. Dat kleurt alle interventies van de huisarts en maakt het vak uniek. 

In deze praktische cursus worden handvatten aangereikt om interventies te doen die het probleemoplossend vermogen van patiënten vergroten, actiebereidheid van patiënten in gang zet, het kind uit de knel haalt en bronnen aanboort die gezond gedrag bevorderen.
 
Deze cursus wordt ook overdag aangeboden.

Referenties:
"De cursus Contextuele interventies in de huisartsenpraktijk heeft me veel gebracht. Ik heb de trainingen als zeer professioneel en leerzaam ervaren en pas de verworven kennis regelmatig toe in mijn eigen praktijk. Ik heb geleerd om over generaties heen te kijken en familiepatronen te herkennen. Dit werpt vaak een ander licht op de oorzaak van de problematiek en biedt nieuwe handvatten voor de hulpverlening. " - Ietje de Vries,kaderhuisarts ggz, Beetsterzwaag
 
"De cursus Contextuele interventies in de huisartsenpraktijk van Jaco de Rapper was bijzonder inspirerend. Door eerst te kijken naar je eigen familiestamboom maak je de invloed van je
familiegeschiedenis voelbaar. Het inzicht dat dit ook het gedrag van je patiënten beïnvloedt helpt lastig gedrag te begrijpen. Het oefenen om dit ook met de patiënt te bespreken leverde veel nieuwe inzichten op en bleek ook voor  patiënten erg helpend te zijn."
 - Tineke Polman,huisarts in Franeker en HAB huisartsenopleiding UMCG.
 
"Jaco de Rapper weet tijdens zijn lezing over contextueletherapie op de Texelcursus vele Friese huisartsen zo te raken, dat een aantal
van hen een vervolgcursus bij hem loopt." J.J.M.Jansen, apotheekhoudend huisarts

Programma

• Literatuurstudie
• College
• Discussie
• Systeemgesprekken
• Video-interactie
• Casuïstiekbespreking
• Genogramopdracht
• Evaluatie

Bekijk hier het volledige avondprogramma van de cursus contextuele interventies in de huisartsenpraktijk.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor huisartsen.

Leerdoelen

 • De actuele theorie van gezins-en contextgeneeskunde kunnen vertalen naar de praktijk van alledag. 
 • Genogrammen kunnen maken en oefenen aan de hand van eigen context.
 • Bij probleem kinderen het gezinssysteem kunnen betrekken.
 • Gezins- en relatieproblemen in kunnen schatten en adequaat (door)verwijzen.
 • Beschikken over communicatieve vaardigheden in het voeren van gezins- en relatiegesprekken.
 • Literatuur

  Er is een reader beschikbaar voorafgaand aan de cursus, hierin is literatuur opgenomen. 
   
  De literatuur dient voor aanvang van de cursus gelezen te zijn.

  Accreditatie

  Accreditatie bij KNMG-GAIA is in voorbereiding.

  Voorwaarden

  Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


  Aanvullend

  Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV.
   
  Bij de deelnameprijs zijn koffie/thee en een lichte avondmaaltijd inbegrepen.