College Daderprofilering

Aanvangsdatum: 02 juli 2020
Locatie: Logavak - Amsterdam
Cursusduur: 3,5 uur
Niveau: HBO werk- en denkniveau
Deelnameprijs: 295,00
Deze cursus is onderdeel van de leergang Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving.
Inschrijven Incompany aanvraag
Contact over deze cursus
Etnisch profilieren
Maartje van der Woude
Etnisch profileren lijkt aan de orde van de dag in Nederland, maar ook in ons omringende landen. Waar hebben we het eigenlijk over als we spreken over etnisch profileren en wat weten we nou eigenlijk over de schaal waarop, maar ook de intentie waarmee dit op allerlei plaatsen in de strafrechtsketen plaatsvindt? Van der Woude gaat, aan de hand van eigen onderzoek naar discretionair beslissen door politieambtenaren maar ook door ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee, in op de complexiteit van het vaststellen van etnisch profileren en op de vraag bij wie de verantwoordelijkheid ligt om etnisch profileren te voorkomen. Daarnaast staat zij stil bij de effecten van etnisch profileren op hen die daaraan onderworpen worden maar ook op de gepercipieerde legitimiteit van het optreden van de overheid.

Programma

13.00 uur - Inloop
13.30 uur - Opening middagvoorzitter Jaap van Vliet
13.45 uur - Maartje van der Woude, Etnisch profileren
14.45 uur - Pauze
15.15 uur - Onterechte beschuldiging
16.15 uur - Discussie
16.45 uur - Afronding en borrel
17.15 uur - Einde

Doelgroep

Professionals werkzaam in/bij jeugdzorg, GGZ, (speciaal) onderwijs, (zeden)politie, OM, (jeugd)reclassering, gemeente, justitiële jeugdinrichtingen, tbs-instellingen, veiligheidshuizen, gevangenissen, DJI, COSA, sociale wijkteams, hogescholen en universiteiten, onderzoeksbureaus, en rechterlijke macht. 

Leerdoelen

Aan het einde van deze lezing kunnen deelnemers:
▪ Omschrijven wat er wordt verstaan onder ‘etnisch profileren’, al dan niet aan de hand van concrete voorbeelden.
▪ Reflecteren op de complexiteit van het ‘meten’ van etnisch profileren.
▪ Beschrijven hoe etnisch profileren samenhangt met het bestaan van discretionaire ruimte in recht & regels.
▪ Beschrijven en illustreren er hoe ‘triggers’ voor etnisch profileren op verschillende niveaus – individueel, organisatorisch, maatschappelijk – bestaan en hoe deze op elkaar kunnen doorwerken.
▪ Beschrijven en reflecteren op de impact van etnisch profileren op de ervaren legitimiteit van het optreden van de overheid.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij SKJ. Voor overige accreditatieverzoeken, kijken wij graag met u mee naar de mogelijkheden.

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.

Aanbod

Aanvang Locatie
02-07-2020 Logavak - Amsterdam Inschrijven Meer informatie